سامانه درخواست فرآورده های نفتی , وسايت tejaratasan.ir

ژانویه 4th, 2011 به‌دست دنیای کامپیوتر و تکنولوژی پاسخ »

سامانه درخواست فرآورده های نفتی , وسايت tejaratasan.irيكي از راهكارهايي كه دولت براي جلوگيري از مشكلات دريافت خريد و فروش فرآورده هاي مواد نفتي بكار برده است ايجاد سامانه اينترنتي تجارت آسان است.افراد حقيقي و حقوقي كه هرگونه سوخت و مودا نفتي نياز دارند براي تهيه ان بايد به سامانه تجارت آسان و به آدرس tejaratasan.ir مراجعه نمايند.پايگاه اينترنتي تجارت آسان هدف از ايجاد اين سامانه را به شرح زير اعلام نموده است:
1- عدم مراجعه مشتری به سازمانهای متولی و شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتي ايران جهت درخواست سهمیه.
2- کاهش ترافیک شهری و مصرف سوخت وسایل نقلیه به دلیل عدم نياز به مراجعه حضوری توسط ارباب رجوع .
3- کاهش مصرف لوازم اداری در سازمانهای متولی و شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتي ايران.
4- عدم نیاز به مراجعه حضوری توسط مشتری جهت پیگیری تقاضا.

تبلیغات
http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/00000000000.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545454544.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/545456465.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/54545455.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/7878787.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/4545454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/997545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/454545.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/47575.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/45454.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/02154.jpg

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1803.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1794.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1788.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1743.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1424.gif